MILJÖTILLSTÅNDET I SKÅNE

Varje år bedömer vi på Länsstyrelsen Skåne läget för miljömålen i Skåne: kommer vi att nå miljömålen? Vi brukar samla texterna i en tryckt rapport som vi kallar Miljötillståndet i Skåne. I år testar vi för första gången att låta "rapporten" vara en webbplats. Men du kan fortfarande ladda ner som pdf och skriva ut den på papper.

Börja läsa rapporten här.

Här finns en sammanfattning av läget 2018.

Adress:
291 86 Kristianstad,
205 15 Malmö

Besöksadress:
Södergatan 5 Malmö,
Ö. Boulevarden 62 A Kristianstad

Tel: 010 – 224 10 00
Epost: miljomal.skane@lansstyrelsen.se