MILJÖTILLSTÅNDET I SKÅNE

Varje höst bedömer vi på Länsstyrelsen Skåne läget för miljömålen i Skåne och rapporterar enligt nationella riktlinjer till Naturvårdsverket, riksdagen och regeringen. Sedan kompletterar vi med bilder och diagram och publicerar alltsammans på den här webbplatsen. Observera att målbedömningarna gjordes under hösten 2019 och baseras på kunskap om befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder vid den tidpunkten.
Börja läsa rapporten här.
Här finns en sammanfattning av läget 2020.

Adress:
291 86 Kristianstad,
205 15 Malmö

Besöksadress:
Södergatan 5 Malmö,
Ö. Boulevarden 62 A Kristianstad

Länsstyrelsen Skånes logotyp