AKTUELLT & FÖRDJUPNING

Har du idéer för ett hållbart Skåne?

Nu kan du vara med och lämna förslag på viktiga insatser för ett mer hållbart Skåne. 2021-04-27 OBS! Förslagslådan är stängd. I arbetet med att ta fram ett regionalt åtgärdsprogram för att nå miljömålen och miljödimensionen av Agenda 2030 har Länsstyrelsen Skåne tagit...

läs mer
Torka och översvämningar kan minskas med samma åtgärder

Torka och översvämningar kan minskas med samma åtgärder

Sommaren 2018 visade hur känsligt vårt landskap är för torka. Samtidigt får vi under andra perioder mer vatten än vad vi lyckas ta hand om och vi får översvämningar istället. På Länsstyrelsen Skåne arbetar vi med flera åtgärder för att få större balans mellan dessa...

läs mer
Nu är det år 2020 – vad händer nu?

Nu är det år 2020 – vad händer nu?

Under många år har vi följt upp miljömålen med sikte på år 2020. Nu är det år 2020 – vad händer nu? Det korta svaret är: Miljömålen gäller fortfarande, och vi kommer att fortsätta följa upp dem. Men för dig som vill veta mer kommer här en längre och lite mer utförlig...

läs mer
Hur mår Öresund?

Hur mår Öresund?

De senaste veckorna har utsläpp av orenat avloppsvatten till Öresund varit en stor fråga i media. Det är inte helt okomplicerat att försöka sätta sig in i vad som orsakar dessa utsläpp och vad de har för betydelse och påverkan, men en bra utgångspunkt är att ta...

läs mer
Miljötillståndet i Skåne är fortsatt allvarligt

Miljötillståndet i Skåne är fortsatt allvarligt

Varje år bedömer Länsstyrelsen Skåne läget för miljömålen i Skåne. Trots att flera miljöåtgärder genomförs med positivt resultat visar analysen att miljötillståndet i Skåne är fortsatt allvarligt och att målen inte nås. På www.skanesmiljomal.info finns Länsstyrelsen...

läs mer
​Lomma toppar rankning av kommunernas miljöarbete

​Lomma toppar rankning av kommunernas miljöarbete

  Lomma kommun toppar listan i den nya kommunrankning över hur många åtgärder för miljömålen de skånska kommunerna har genomfört. Tillsammans har de skånska kommunerna genomfört 75 procent av åtgärderna, helt eller delvis. – Länets kommuner har realiserat och...

läs mer
Generationsmålet – är vi framme snart?

Generationsmålet – är vi framme snart?

  Mål, avstånd och tidsuppfattningar är relativa. Små barn kan oskyldigt fråga ”Är vi inte framme snart” ett par minuter efter att man lämnat hemmet. För en tonåring kan ett ”jag kommer snart” betyda att de kommer till matbordet om 30 minuter eller inte alls...

läs mer
Hastighetskontroller saknas i Skånes vattenvägar

Hastighetskontroller saknas i Skånes vattenvägar

Motorvägar för vattnet, vatten som har bråttom till havet och ett torrare landskap. Ja, så ser det ut på många håll idag. Det leder till problem både när det regnar för lite och för mycket. Här förklarar vi några delar av problemen med vårt förhållande till vatten i...

läs mer

Adress:
291 86 Kristianstad,
205 15 Malmö

Besöksadress:
Södergatan 5 Malmö,
Ö. Boulevarden 62 A Kristianstad

Länsstyrelsen Skånes logotyp